Historik

Byggnadsfirman N J Andersson startades 1902 av byggmästare Nils Johan Andersson.

Andersson som ursprungligen kom från Böda på norra Öland hade i unga år varit sjöman, men vid en resa till Amerika hoppat av i New York, där han efter några år blev egen byggmästare i stadsdelen Brooklyn. Efter sexton år i Amerika återvände Andersson till Sverige och till Kalmar, där han etablerade sig som egen byggmästare 1902.

Byggverksamheten i Kalmar blev redan från starten betydande. På 1930-talet kom även sonen Ivar Tegnander in i företaget. Byggfirman ändrade nu namn till NJ Andersson & Son. Byggföretaget som hade sin verksamhet främst i Kalmar-trakten och på Öland kom att höra till de största byggföretagen i området. Samtidigt med byggverksamheten bedrevs en omfattande fastighetsförvaltning.

I början av 1980-talet avvecklades byggverksamheten och sedan dess har såväl ny- som ombyggnation skett genom inköpta enreprenader.

Fastighetsförvaltningen är nu uppdelad på två företag. Byggnads AB NJ Andersson & Son, som förvaltar fastigheter i Kalmar och i Stockholm samt Ivar Tegnander Fastighets AB som förvaltar fastigheter i Kalmar. För bägge företagen gäller samma post- och besöksadress och samma telefon- och mailadress.