Allmänna trivselregler

För att alla ska trivas är det viktigt att du som boende visar hänsyn mot dina grannar. Vi har här sammanställt en lista med riktlinjer.

LJUDNIVÅ
Hög musik kan vara ett irritationsmomen för vissa. Tänk på att den musik du gillar kanske inte någon annan tycker om. Spela därför inte för högt, och tänk på att inte spela musik allt för sent. Vissa behöver sin sömn på grund av annorlunda arbetstider, och små barn kanske sover på andra tider än dig.

Precis som musik gäller det att inte ha för hög volym på tv-n. Detta är viktigt med dagens hemmabio-system som har allt starkarebaslådor. Basfrekvenser fortplantas lätt i byggnaden och kan låta väldigt mycket inne hos grannen även om du upplever ljudnivån som låg.

Tänk på att inte spela instrument på hög volym eller sent på kvällen.

Håll volymen nere i trapphuset. I trapphus fortplantas ofta ljud mycket lättare än mellan lägenheter, och det är därför viktigt att inte väsnas mer än nödvändigt.

TVÄTTSTUGAN
Tvättstugan är ett vanligt irritationsmomen, och det är därför viktigt att alla respekterar utsatta tvättider. Om tvättiden inte nyttjas inom en timme från utsatt tid, så kan annan hyresgäst nyttja tiden. Det är även viktigt att alla städar upp efter sig. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.

ALLMÄNNA UTRYMMEN
Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar och barnvagnar i korridorer, trapphus eller öppna källarutrymmen. Det kan försvåra en eventuell evakuering, och försvårar även för städpersonal.

Knyt alltid ihop soppåsen ordentligt innan du slänger den, och nyttja avsedda kärl för detta. För allas trevnad är det viktigt att du inte ställer illaluktande soppåsar i trapphus eller korridorer. Grovsopor såsom möbler, vitvaror och elektronik skall lämnas till återvinningscentral. Sopor i allmänna utrymmen kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst.

Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus och övrigt.

Husdjur får ej vistas fritt i allmänna utrymmen såsom trapphus och korridorer. Hundar skall vara kopplade utomhus. Det är du som djurägare som ansvarar för att djuret inte förorenar områden kring bostaden. Plocka upp efter ditt djur!

ÖVRIGA PUNKTER
Tänk på att inte tappa upp badvatten sent på kvällarna, då detta kan vara en källa till oljud. En vanlig riktlinje brukar vara kl 23.00

Om du vill montera parabol, antenn eller annan utrustning så krävs tillstånd från Tegnanders Fastighets AB. Detta gäller även montering på balkong eller fönster som hör till din lägenhet eller lokal. Kontakta oss så disskuterar vi detta.

Om du vill hänga blomlådor på din balkong, så är det viktigt att dessa hängs på insidan av balkongräcket och det är även viktigt att ordenliga fat eller ytterkrukor används för övriga planteringar. Vatten kan annars rinna ner till dina grannar.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att grilla på balkongen.

Förvara inte värdesaker i ditt förråd! Var uppmärksam på att lås och dörrar hålls stängda för att undvika tjuvar. Är något trasigt, kontakta genast kundservice så att vi kan åtgärda felet.