HUR GÖR JAG NÄR JAG SKA SÄGA UPP LÄGENHETEN?

Du behöver komma in med en skriftlig uppsägning senast sista dagen innan månadsskiftet. Från månadsskiftet räknas sedan tre månaders uppsägningstid.

VAD HÄNDER OM JAG KOMMER IN MED UPPSÄGNINGEN EFTER MÅNADSSKIFTET?

Om du kommer in efter sista dagen i månaden så räknas uppsägningen från kommande månadsskifte.

FÅR JAG HYRA UT I ANDRA HAND?

Om du har ett giltigt skäl, så är det oftast inga problem att få hyresvärdens tillåtelse. Om du vill hyra ut i andra hand, kontakta oss för att diskutera förutsättningarna och skriva ett andrahandskontrakt.

VILKEN TV/TELE OPERATÖR FINNS I HUSEN?

Vi har avtal med Tele 2. Dit vänder man sig när det gäller tv, tele eller internet