BETALNING AV HYRA

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso.

Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

BYTE AV LÄGENHET

För att genomföra byte av lägenhet, så är du tvungen att ha vårt tillstånd. Detta gäller såväl byte in Tegnanders Fastigher som med utomstående bolag.

Vid byte med externt bolag, så måste du och bytespartnern lämna in ett bytesansökan. Kontakta vårt kontor för att få ansökningshandlingarna.